• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Сторінка батьків

Правила відвідування закладу дошкільної освіти "Ластівка"

/Files/images/images (1).jpg

ВАЖЛИВО!!!

Наказ Про організацію заходів, спрямованих на попередження захворюваності в закладах освіти в м. Бровари.

Закон України Про захист населення від інфекційних хвороб.

Положення Про заклад дошкільної освіти.

ШАНОВНІ БАТЬКИ!

Для прийому дитини до закладу дошкільної освіти необхідно мати:

Усі діти

1. Направлення:
- вул.Гагаріна, б.18 (ІІІ поверх, актова зала);
- щочетверга з 08.00 до 17.00, обідня перерва: 12.00-13.00.

2. Медична довідка, видана відповідно до статті 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», разом з висновком про те, що дитина може відвідувати заклад:


- огляд спеціалістами;
- карта щеплень;
- аналізи (кров, сеча, кал);
- довідка про епідоточення.

3. Папка, де вказано:
- прізвище, ім'я, по батькові дитини;
- дата народження дитини;
- домашня адреса;
- мама: ім'я, по батькові, телефон;
- тато: ім'я, по батькові, телефон;
- всі особи, як можуть забирати дитину із ЗДО: ім'я, по батькові, телефон.

4. Копії:
- свідоцтва про нароження дитини;
- паспорта одного з батьків (перша, друга сторінка, прописка).

5. Довідки (якщо є соцпільги):
- малозабезпечені;
- багатодітна родина;
- діти-інваліди;
- під опікою;
- учасники АТО;
- переселенці із зони АТО.

Діти з інвалідністю

Копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого лікарсько- консультативною комісією закладу охорони здоров’я, або копія посвідчення особи, яка одержала державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю»

Діти з особливими освітніми поребами

Висновок інклюзивно - ресурсного центру (далі - ІРЦ) про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

Діти, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

Висновок ІРЦ про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

Зарахування дітей до ЗДО "Ластівка" здійснюється безпосередньо директором Таран Оленою Рафіківною згідно вищезгаданих документів у дні особистого прийому громадян.

Графік особистого прийому громадян:

вівторок: 15.30 – 18.30
четвер: 8.00 – 11.30

Відрахування дітей із дошкільного закладу (ясла-садка) проводиться в наступних випадках:


- За заявою батьків;
- За медичними показаннями;
- За неодноразові порушення батьками Статуту Установи,
- За несвоєчасну оплату (протягом двох і більше місяців підряд) за утримання дитини.

Порядок справляння плати за утримання дитини:

• Оплата батьками утримання дитини в Установі за поточний місяць здійснюється у вигляді передоплати не пізніше 10 числа попереднього місяця шляхом безготівкових перерахувань.
• Перерахунок оплаченої квитанції у разі хвороби дитини провадиться в наступному місяці.
• Батьки представляють оплачену квитанцію вихователю.
• Пільгова оплата за д / с надається після подачі директору ЗДО підтверджуючих документів на пільгу. Перерахунок здійснюється з моменту подачі документів.

ШАНОВНІ БАТЬКИ!

Ваша дитина відвідує наш заклад.

Переконливо просимо Вас дотримуватися наших основних умов та правил.

1.Приводити і забирати дитину на ділянку або в групу і віддавати безпосередньо вихователю.

1.1 Приводити і забирати з дитячого саду дитини мають право тільки батьки або особи, які їх замінюють (на підставі юридичних документів), а так само повнолітні родичі з письмового дозволу батьків.

1.2. Приводити і забирати дітей особам у нетверезому стані суворо заборонено.

Режим роботи установи зумовлений виконанням вимог щодо охорони життя та здоров'я дітей і збереження майна ЗДО.

2. Відвідування батьками установи здійснюється:

- у дні батьківських зборів;

- у дні вечірок і свят;

- в дні Відкритих дверей;

- у будь-який інший час за дозволом завідуючої і вихователя-методиста (у випадках необхідності відвідати заняття, режимні моменти і т.п.).

3.У разі відсутності дитини в ЗДО з будь-якої причини, необхідно повідомляти вихователя або медпрацівника

4. Для благополучного перебування дитини в установі батьки зобов'язані забезпечити наявність у дитини наступних речей :

- змінні трусики; піжама (в період відключення опалення);

- змінне взуття;

- гребінець пластмасовий.

5. ЗДО не несе відповідальності за втрату речей, в т.ч. колясок ( місць для зберігання колясок в ЗДОне передбачено нормами СЕС). Прохання не годувати дітей вранці і не давати з собою солодощів, жувальних гумок і ін. продуктів, колючих і цінних речей (значки, ланцюжки, сережки, браслети і т.д.). Не надягати дорогі речі в ДНЗ, не приносити дорогих іграшок, книг.

6. Оплата за дитячий сад проводиться в чітко встановлені терміни, здійснюється за харчування за квитанціями в ощадкасу, або банк до 10 числа кожного місяця (другі примірники квитанцій надаються вихователю для звіряння). У разі несвоєчасної оплати дитина буде відрахований з ЗДО.

7. Батьки зобов'язані своєчасно проходити дітям огляд фахівців за призначенням медиків і надавати результати обстеження, а також виконувати всі пропозиції освітян, медиків та адміністрації, спрямовані на дотримання інтересів дитини. У разі рекомендації ПМПК про переведення дитини в інші установи або спеціальні групи, батьки зобов'язуються здійснити перевід у рекомендовані установи.

8.Категорично заборонено приносити в ЗДО будь-які медикаменти, просити педагогів давати їх дитині в період його перебування в дитячому садку.

9. Батьки та особи, які їх замінюють, є повноцінними учасниками педагогічного процесу і мають право брати участь в організації дитячих ранків і розваг, екскурсій для дітей, заходів у масштабах міста

10. В цілях створення комфортних умов перебування дитини в дитячому садку, оформлення предметно-розвивального середовища, збереження майна, приміщень і території ДНЗ, батьки та особи, які їх замінюють, повинні сприяти і вносити посильну допомогу у вирішенні господарських питань.

11. Відповідно до "Положення про дошкільний навчальний заклад" затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 № 305, дитина відраховується з ЗДО :

- на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, яке виключає можливість перебування дитини в ЗДО ;

- у разі невнесення плати за утримання дитини тривалістю більше 2-х тижнів після встановленого строку.

12. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ робити зауваження педагогам та іншому персоналу ЗДО в робочий час, створювати конфліктні ситуації, провокаційні дії у присутності дітей.

За будь-яких ситуацій , що виникають у Вас переконливо просимо звертатися до

директора ЗДО – Таран Олени Рафіківни

Правила для батьків складено у відповідності з Конституцією України, Законом України "Про освіту", Законом України "Про дошкільну освіту", "Положенням про дошкільний навчальний заклад України", Статуту дошкільного навчального закладу «Ластівка»

Розвивальне читання дошкільнят за методикою Людмили Шелестової.

/Files/images/20m.jpg/Files/images/ш.jpg

Дошкільне дитинство – важливий етап у житті людини. І величезна відпові­да­ль­ність за виховання майбутнього покоління, за роз­виток повноцінних особистостей лежить не лише на родині, а й на працівниках дитячого садка.

Відповідно до вимог Базового компоненту дошкільно­ї освіти важливою умовою ефективності дошкільного вихован­ня є єдність виховного про­цесу з розвитком дитини, що полягає в орієн­тації на особистість, на її вікові й інди­відуальні особливості.

Мовленнєвий розвиток дитини є одним із важливих чинників ста­новлення осо­бис­тості в дошкільному дитинстві. Рівень роз­витку мовлення визначає рі­вень сфор­мо­ва­ності соціальних і пізнаваль­них досягнень малюка, його потреб та інте­ресів, знань, умінь і навичок.

У нашому закладі розпочали впровадження методики розви­ва­ль­ного читання Л. Ше­лес­то­вої

Під час навчання дітей дошкільного віку читанню за авторською ме­тодикою Л. Ше­­лестової «Розвивальне читання» розвиток малят (інтелек­туальний, мовленнєвий, чут­тєвої сфери, сенсорики, моторики тощо) по­єднується із задоволенням їхніх потреб та інте­ресів, а отже, викликає по­зитивні емоції. Перед дітьми не ставиться завдання якнай­шви­дше ово­лодіти технікою читання, а завдання вихователя – викликати позитив­ні емоції, ра­діс­ний настрій, бажання виконувати ігрові вправи та завдан­ня. Діти виконують пі­зна­вал­ь­ні завдання, використовуючи різні види ді­яльності (малювання, ліплення, конструювання, аплікація, співи, танці).

За допомогою навчально-розвивального посібника Л. Шелестової «Вчимося чита­ти» (має гриф «Схвалено Міністерством освіти і науки України») діти легко та із задо­воленням навчаються читати. Ігрові впра­ви зацікавлюють дітей яскравими малюнками, на яких зображені при­вабливі та кумедні тваринки, метушливі птахи, усміхнені діти та без­ліч різних кольорових предметів, які захоплюють веселими барвами й каз­ковими сюже­тами.

Запропоновані завдання діти виконують природно, невимушено, з цікавістю та ба­жа­нням досягти результату. Ігрові ситуації, загадковість сюжету спонукають дитину до дії, уселяють оптимізм, позитивні емоції, упевненість у собі. Вдало підібрані завдання роз­ширюють знання дітей про навколишній світ, розвивають логічне мислення, зба­га­чують актив­ний і пасивний словник малят, розвивають фонематичний слух, мов­леннєве ди­хання, дрібну моторику, пам’ять, увагу. Граючись, діти за­кріплюють знання про ко­льори та їх відтінки, предмети побуту, учать­ся класифікувати предмети, система­тизувати й аналізувати, робити про­сті узагальнення.

Щоб краще ознайомити дітей із буквами та складами, педагоги до­лучають їх до ви­го­товлення ігрового матеріалу. Діти з радістю вирізають і наклеюють склади на «рибки», «листочки», «мушлі» тощо. У процесі ігор із буквами та складами діти постійно повто­рю­ють їх, конструюють слова, вигадують чистомовки на потрібний склад, до­би­рають до слів рими, придумують цікаву історію, яка завершується читанням.

Працюючи за цією методикою, педагоги ставлять за мету виклика­ти в дітей інтерес до читання, використовуючи розвивальні завдання, вправи, ігрові ситуації; ознайомити їх із буквами; навчити читати скла­ди та слова; розширити уявлення про навколишній світ.

Метою навчання читання в дошкільному віці відповідно до авторського задуму Л.Шелестової є не стільки засвоєння певних знань і формування відповідних навичок, скі­льки розвиток у дітей психологічної готовності до навчання в школі, а саме: уявлень про на­вколишній світ, допитливості, ініціативності, самостійності, довільності поведінки, твор­чого самовираження.

У процесі навчання дітей читанню вирішуються такі завдання:

― створення необхідних умов для проведення поглибленої роботи з навчання читання за авторською методикою Л. Шелестової «Розвивальне читання»;

― ознайомлення педагогів із сутністю ігрових дидактичних завдань, вправ, ігрових ситуацій відповідно до посібника «Вчимося читати»;

― розвиток логічного мислення та інтелектуальних здібностей дітей у процесі навчання читання й виконання інтелектуальних завдань, вправ, ігор;

― сприяння об’єднанню дітей у колектив у процесі спільної мовлен­нєвої діяльності;

― розвиток мовленнєво-творчих здібностей, формування відповідних умінь і навичок злитого читання;

― удосконалення артикуляції звуків та автоматизація їх вимови у складах, словах, фра­­зах;

― розвиток фонематичного слуху та фонематичних процесів під час виконання ігрових завдань у процесі корекційної роботи з дітьми в ло­гопедичних групах.

Принципами навчання читання за навчально-розвивальним посібником Л.Шелестової є:

― відхід від жорстко регламентованого навчання за шкільним типом – фронтальних за­нять, вербальних методів передачі знань і формування відповідних навичок тощо;

― використання інноваційних різноманітних, специфічних для цього віку, видів дія­ль­ності (малювання, ліплення, аплікація, конструювання, співання тощо);

― поєднання змісту діяльності на заняттях із буденним життям дитини;

― активізація мислення та уяви дитини, її пошукової діяльності;

― забезпечення рухової активності дітей під час занять;

― використання різноманітних ігрових прийомів та іграшок;

― створення для дитини ситуацій емоційної привабливості пізнавальної діяльності;

― створення умов для вільного спілкування дітей один з одним та з вихователем у процесі пізнавальної діяльності;

― заохочення та поважне ставлення до пізнавальної ініціативи дитини – її запитань, роз­мір­ковувань, суджень;

― забезпечення кожній дитині комфортного самопочуття на занятті, створення для неї си­туації успіху.

Щодо методів навчання, то вони базуються на специфічних для дошкільнят видах діяльності та формах мислення. Тобто, результатом навчання основам грамоти є не лише сформовані навички читання, але й загальний розвиток дітей: розширення уявлень про навколишній світ, розвиток словникового запасу, логічного мислення, сприйняття, уваги, уяви, дрібної моторики тощо.

Ефективність щеплень. Детельніше...

Тест "Ми і ваша дитина" Детальніше...

Тест " Які ви батьки" Тест Детальніше...

Візуал, аудіал, кінестетик — хто вони? Детальніше...

Для чого потрібен дитячий садочок? Детальніше...

Профілактика травматизму під час літнього оздоровлення дітей.Детальніше...

У дорозі з дитиною. Детальніше...

Запобігаємо отруєнням Детальніше

Режим дня дошкільника. Детальніше...

Кiлькiсть переглядiв: 1544

Коментарi